logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątkowych

czw 12 Kwi 2018

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza sprzedaż zbędnych składników majątkowych ujętych w Załączniku nr 1, wraz z opisem stanu technicznego.

WARUNKI SPRZEDAŻY:

 1. Sprzedaż dotyczy sprzętu o podanych  cenach wywoławczych wraz z opisem stanu technicznego - Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 2. Kupującymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne.
 3. Czynnością wstępną, konieczną do zawarcia umowy sprzedaży, jest złożenie WNIOSKU O ZAKUP ZBĘDNEGO SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO stanowiącego Załącznik nr 2 do ogłoszenia. Wnioski składać należy w dniach 16-17 kwiecień 2018 r. w godzinach 9:00 – 15:00 , w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8, Biuro Podawcze- Parter.
 4.  Zbędne składniki majątkowe przeznaczone do sprzedaży obejrzeć można w dniach 13, 16 i 17 kwietnia 2018 r. w godzinach 9:00 – 15:00, w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie, przy ul. Zamkowej 8, po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem Wilhelm Zając tel. (17) 86 04 290.
 5. Sprzedaż zbędnych składników majątkowych następuje na podstawie zawartej umowy sprzedaży, której wzór określa Załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 6.  Zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie złożonego WNIOSKU O ZAKUP ZBĘDNEGO SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO dokonać można osobiście w dniach 19 i 20 kwietnia 2018 r. w godzinach 9:00 – 15:00, w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie, przy ul. Zamkowej 8, Sala Obsługi Petenta, (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Panem Damian Szczygieł  tel. (17) 86 04 241).
 7. Do prawidłowego zawarcia umowy sprzedaży niezbędny jest dowód tożsamości kupującego.
 8. Po zawarciu umowy, Kupujący zobowiązany jest do dokonania wpłaty należnej kwoty na podane w umowie konto bankowe w terminie do dnia 24 kwietnia 2018r. do godziny 12:00.
 9. Odbioru przedmiotu zakupu wraz z dowodem zakupu dokonać można w dniach 26-27 kwietnia 2018r. w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie, przy ul. Zamkowej 8, Sala Obsługi Petenta (po uzgodnieniu telefonicznym z w/w osobami), osobiście lub na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Wydanie sprzętu elektronicznego nastąpi po podpisania protokołu przekazania – Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży.
 10. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku na zakup tego samego składnika majątkowego, Sprzedający dokona wyboru oferty na podstawie kolejności wpływu ofert do siedziby Sprzedającego.
 11. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków sprzedaży bez podawania przyczyny.
 12. Osoby uprawnione do udzielania informacji.
  W kwestiach dotyczących spraw technicznych:
  Pan Wilhelm Zając Tel: 17 86 – 04 – 290
  W sprawach formalnych:
  Pan Damian Szczygieł Tel. 17 86 – 04 – 241

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności