Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Ogłoszenie postępowań konkursowych

czw 12 Maj 2016

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie informuje, iż w dniu 12 maja 2016 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

w rodzaju: ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE

w zakresie:

KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY (KOC)

Kod postępowania: 09-16-000034/SOK/11/5/11.1450.0000.02/01

 

Cena oczekiwana w ramach przedmiotowego postępowania konkursowego:

Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie

Kod zakresu

Nazwa zakresu

Cena oczekiwana

[PLN]

11.1450.000.02

KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY (KOC)

11,5

Instrukcja dotycząca złożenia oferty w postępowaniu konkursowym

 

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonych postępowań konkursowych znajdują się na stronie:

Informator o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

 

Autor: Violetta Tyczyńska, p.o. Dyrektora Oddziału, Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności