Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Ogłoszenie postępowania konkursowego – Profilaktyczne Programy Zdrowotne

pn 20 Maj 2019

Ogłoszenie postępowania konkursowego 

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie informuje, iż w dniu 20 maja 2019 r. zostało ogłoszone postępowanie w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

w rodzaju: Profilaktyczne Programy Zdrowotne

Kod postępowania:

09-19-000060/PRO/10/1/10.7940.158.02/01

Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszonych postępowań konkursowych znajdują się na stronie:

Informator o postępowaniach na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności