logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Raport „Weryfikacja kwot rachunków – ryczałt 3%”

wt 13 Paź 2020

Podkarpacki OW NFZ w Rzeszowie informuje, iż w związku z wejściem w życie zarządzenia nr 136/2020/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, które doprecyzowało postanowienia dotyczące sposobu ustalania wartości produktu rozliczeniowego – dodatkowa opłata ryczałtowa za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii poprzez wskazanie, że dotyczy świadczeń udzielanych od dnia 1 lipca 2020 r. celem umożliwienia świadczeniodawcom weryfikacji kwot wystawianych rachunków z tytułu opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym został przygotowany dedykowany  raport na Portalu Świadczeniodawcy prezentujący aktualny stan rozliczeń z tego tytułu oraz aktualnej możliwej do rozliczenia kwoty. Raport o nazwie „Weryfikacja kwot rachunków – ryczałt 3%” jest widoczny na Portalu Świadczeniodawcy, po wybraniu w grupie „Umowy na realizacje świadczeń” opcji „pokaż więcej”.

  Raport ten prezentuje danekwoty w rozbiciu na poszczególne miesiące rozliczeniowe:

 - Całkowitą kwotę możliwą do rozliczenia w danym miesiącu dla zakresu. (wartość wyliczona z wszystkich rachunków zatwierdzonych dla umów w poszczególnych rodzajach świadczeń).

- Kwotę rozliczoną w danym miesiącu dla rachunków ryczałt 3%

- Kwotę dodatkowych rachunków za utrzymanie stanu gotowości  przekazanych do OW oczekujących na rozliczenie.

- Kwoty narastająco - kolumny w raporcie  „Kwota ryczałtu narastająco”, „Kwota wypłat narastająco” i „Różnica”. Proszę zwrócić uwagę, że ze względu na rozbicie danych na miesiące, kwoty narastająco prezentowane są dla każdego miesiąca takie same. W związku z tym należy patrzeć narastająco na bieżący/ostatni miesiąc.

Kolumna „różnica” prezentuje maksymalną kwotę możliwą do rozliczenia na podstawie zatwierdzonych faktur/ rachunków. Kwota ujemna informuje o wartości przekroczenia maksymalnej kwoty możliwej do rozliczenia na podstawie dotychczas wystawionych rachunków (np. w  wyniku korekt zmniejszających rachunki).

W celu poprawnego rozliczenia z rachunków dot. ryczałtu 3% prosimy o wykorzystanie w/w raportu i ze względu na system narastający rozliczanie ryczałtów do bieżącego miesiąca.

 

Autor: Katarzyna Kowalewska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności