logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Informacja dla Świadczeniodawców udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne dotycząca dodawania nowych miejsc udzielania świadczeń w 2020 r.

pn 25 Lis 2019

Informacja kierowana jest do Świadczeniodawców, którzy posiadają zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia – Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim w Rzeszowie z siedzibą: 35-032 Rzeszów, ul. Zamkowa 8, w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Dodawanie nowych miejsc udzielania świadczeń (na obszarze województwa podkarpackiego)

Wniosek o aneksowanie umowy powinien być sporządzony zgodnie z zarządzeniem Nr 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Na Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone definicje postępowań:

1. Kod postępowania: 09-20-000006/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6

 Nazwa postępowania: Zgłoszenie nowych miejsc udzielania świadczeń 2020 Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne

2. Kod postępowania: 09-20-000007/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6

 Nazwa postępowania: Zgłoszenie nowych miejsc udzielania świadczeń 2020 Zaopatrzenie w środki pomocnicze z wył. protetyki słuchu i optyki

3. Kod postępowania: 09-20-000008/ZPO/12/2/12.2972.033.09/6

 Nazwa postępowania: Zgłoszenie nowych miejsc udzielania świadczeń 2020 Zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej

4. Kod postępowania: 09-20-000009/ZPO/12/2/12.2973.033.09/6

 Nazwa postępowania: Zgłoszenie nowych miejsc udzielania świadczeń 2020 Zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu

Poniżej przedstawiamy sposób postępowania celem przygotowania wniosku o dodanie nowego miejsca (lub nowych miejsc) udzielania świadczeń:

  1. Świadczeniodawca uzupełnia dane dotyczące nowych miejsc udzielania świadczeń w Systemie Obsługi Potencjału.
  2. Świadczeniodawca tworzy profil ofertowy i generuje plik z danymi wnioskodawcy w postaci *.ssx2.
  3. Świadczeniodawca importuje w programie Ofertowanie plik o rozszerzeniu *.ssx2.
  4. Świadczeniodawca importuje definicje postępowania dot. zgłoszenia nowych miejsc udzielania świadczeń.
  5. Świadczeniodawca wprowadza we wniosku pozycje oferty dotyczące tylko i wyłącznie nowych miejsc realizacji świadczeń w danym zakresie świadczeń.
  6. Świadczeniodawca w aplikacji Ofertowanie drukuje wniosek i eksportuje elektroniczną wersję tego wniosku.
  7. Świadczeniodawca dostarcza do Podkarpackiego OW NFZ papierowy i elektroniczny wniosek.

Dokumenty w formie pisemnej i elektronicznej, oznaczone i zapakowane zgodnie z zapisami Zarządzenia Nr 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne, należy składać w:

Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Zamkowa 8

35-032 Rzeszów.

Definicje postępowań zamieszczone są w Portalu Świadczeniodawcy w części Zaopatrzenie ortopedyczne (Pokaż więcej)/Informator o postępowaniach na rok 2020.

Program Ofertowanie, instrukcja do programu Ofertowanie, instrukcja do Systemu Obsługi Potencjału są dostępne pod adresem:

http://www.nfz-rzeszow.pl/swiadczeniodawcy/informacje/kontraktowanie-2020/

w punkcie: „Konkursy ofert i rokowania (Aplikacje)”.

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności