Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Komunikat dotyczący zaproszeń do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2019

czw 22 Lis 2018

Komunikat dotyczący zaproszeń do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2019.

Komunikat kierowany jest do Świadczeniodawców w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, których umowy wygasają z dniem 31 grudnia 2018 r. oraz do nowych wnioskodawców.

W związku z wygaśnięciem z dniem 31 grudnia 2018 r. umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, w dniu 22 listopada 2018 r. zostały ogłoszone postępowania w sprawie zawarcia nowych umów w wymienionym rodzaju.

Kody i nazwy postępowań:

1. Kod postępowania: 09-19-000010/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6

Nazwa postępowania: Postępowanie ZPO 2019 Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne

2. Kod postępowania: 09-19-000011/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6

Nazwa postępowania: Postępowanie ZPO 2019 Zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem protetyki słuchu i optyki

3. Kod postępowania: 09-19-000012/ZPO/12/2/12.2972.033.09/6

Nazwa postępowania: Postępowanie ZPO 2019 Zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej

4. Kod postępowania: 09-19-000013/ZPO/12/2/12.2973.033.09/6

Nazwa postępowania: Postępowanie ZPO 2019 Zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu

Ogłoszenia i definicje postępowań zamieszczone są w Portalu Świadczeniodawcy w części Zaopatrzenie ortopedyczne (Pokaż więcej)/Informator o postępowaniach na rok 2019.

Program Ofertowanie, instrukcja do programu Ofertowanie, instrukcja do Systemu Obsługi Potencjału są dostępne pod adresem:

http://www.nfz-rzeszow.pl/swiadczeniodawcy/informacje/kontraktowanie-2019/

w punkcie: „Konkursy ofert i rokowania (Aplikacje)”.

Warunkiem przygotowania wniosku o zawarcie umowy jest posiadanie dostępu do Portalu Świadczeniodawcy. Podmioty, które nie mają takiego dostępu, winny wystąpić o jego uzyskanie. Wnioskodawcy posiadający dostęp do Portalu Świadczeniodawcy, przed przygotowaniem wniosku o zawarcie umowy powinni zweryfikować dane zawarte w Systemie Obsługi Potencjału.

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie wyroby medyczne powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia Nr 59/2016/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne (ze zm.).

Wnioski (wraz z wymaganymi dokumentami) należy składać w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie pod adresem: 35‑032 Rzeszów, ul. Zamkowa 8.

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. proszeni są o złożenie wniosków do dnia 6 grudnia 2018 r. Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r. wnioski złożone do 10 dnia każdego miesiąca będą rozpatrzone w czasie umożliwiającym zawarcie umowy od pierwszego dnia kolejnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego).

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności