Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Leczenie stomatologiczne

Informacja o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego
Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że termin rozstrzygnięcia postępowań  w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Stomatologiczne, został przesunięty na dzień  06.06.2019 r. dla postępowania nr: 09-19-000055/STM/07/1/07.0000.218.02/01.

------------------------------------------------------------------------------------