Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat dotyczący zaproszeń do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2020

Komunikat dotyczący zaproszeń do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2020

Informacja kierowana jest do podmiotów, które nie mają zawartej umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne z Narodowym Funduszem Zdrowia – Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim w Rzeszowie, a są zainteresowane podpisaniem takiej umowy na 2020 rok.

W dniu 21 listopada 2019 r. zostały ogłoszone postępowania w sprawie zawarcia umów w wymienionym rodzaju.

Kody i nazwy postępowań:

1. Kod postępowania: 09-20-000001/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6
Nazwa postępowania: Postępowanie ZPO 2020 Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne

2. Kod postępowania: 09-20-000002/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6
Nazwa postępowania: Postępowanie ZPO 2020 Zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem protetyki słuchu i optyki

3. Kod postępowania: 09-20-000003/ZPO/12/2/12.2972.033.09/6
Nazwa postępowania: Postępowanie ZPO 2020 Zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej

4. Kod postępowania: 09-20-000004/ZPO/12/2/12.2973.033.09/6
Nazwa postępowania: Postępowanie ZPO 2020 Zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu

Ogłoszenia i definicje postępowań zamieszczone są w Portalu Świadczeniodawcy w części Zaopatrzenie ortopedyczne (Pokaż więcej)/Informator o postępowaniach na rok 2020.

Program Ofertowanie, instrukcja do programu Ofertowanie, instrukcja do Systemu Obsługi Potencjału są dostępne pod adresem:

http://www.nfz-rzeszow.pl/swiadczeniodawcy/informacje/kontraktowanie-2020/

w punkcie: „Konkursy ofert i rokowania (Aplikacje)”.

Warunkiem przygotowania wniosku o zawarcie umowy jest posiadanie dostępu do Portalu Świadczeniodawcy. Podmioty, które nie mają takiego dostępu, winny wystąpić o jego uzyskanie. Wnioskodawcy posiadający dostęp do Portalu Świadczeniodawcy, przed przygotowaniem wniosku o zawarcie umowy powinni zweryfikować dane zawarte w Systemie Obsługi Potencjału.

Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie wyroby medyczne powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia Nr 131/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2019 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Wnioski (wraz z wymaganymi dokumentami) należy składać w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie pod adresem: 35‑032 Rzeszów, ul. Zamkowa 8.

Wnioskodawcy ubiegający się o zawarcie umów obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. proszeni są o złożenie wniosków do dnia 5 grudnia 2019 r. Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę i ocenę wniosku.

Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego. Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie