Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Rozliczanie Świadczeń 2013

Niezbędne komunikaty, dokumenty związane z nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dając pacjentom, świadczeniodawcom i lekarzom prawo elektronicznego potwierdzenia uprawnień do świadczeń zdrowotnych (system eWUŚ).