logo NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia

Pacjenci

Drukuj

Aktualności

4 miejsce POW NFZ w Międzywojewódzkich Zawodach Drużyn Ratownictwa Ogólnego

wt 28 Maj 2019

Od niemal 10 lat, w Podkarpackim Oddziale Wojewódzkim NFZ istnieje Samodzielna Drużyna Ratownictwa Ogólnego, która odpowiada za reagowanie i udzielanie pomocy, współdziałanie ze specjalistycznymi służbami w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń oraz usuwanie ich skutków w obiektach Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

W sytuacjach nie wymagających tak poważnych interwencji, pracownicy są odpowiednio przeszkoleni w zakresie ratownictwa ogólnego i przedmedycznego. Odpowiadają m.in. za ewakuację w czasie zagrożenia i za bezpieczne opuszczenie budynku oraz za wszelką konieczną pomoc przedmedyczną przed przyjazdem zespołu ratownictw medycznego.

Swoją skuteczność właśnie w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej Drużyna POW NFZ potwierdziła podczas organizowanych 16 maja br. po raz pierwszy „Międzywojewódzkich Zawodów Drużyn Ratownictwa Ogólnego Narodowego Funduszu Zdrowia” zdobywając 4 miejsce wśród 18 zespołów z całej Polski.

Sprawdź, jak postępować w sytuacji zagrażających życiu

Zapoznaj się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa pożarowego

Zapamiętaj numer alarmowy 112 - jednolity ogólnoeuropejski numer alarmowy

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności