logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Pacjenci

Drukuj

Aktualności

5 maja - Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną

wt 30 Kwi 2019

W Polsce żyje około 5 milionów osób z różnymi niepełnosprawnościami. Codzienne zmagania z wieloma poważnymi i wieloma prozaicznymi sprawami nie są łatwe. Obchody tego dnia  w znacznym stopniu przyczyniły się do zmiany postaw społecznych wobec osób z upośledzeniem umysłowym. Święto obchodzone w Polsce i w całej Europie corocznie 5 maja, zapoczątkowane we Francji na początku lat 90 dwudziestego wieku. Jest to dzień   manifestowania tolerancji i równouprawnienia. Celem obchodów jest sprzeciw wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz uświadomienie społeczeństwu różnorodności osób z tym rodzajem niepełnosprawności, pokazanie ich możliwości, a także zwrócenie uwagi na bariery – edukacyjne, zawodowe, komunikacyjne, prawne, kulturalne, a przede wszystkim mentalne, które uniemożliwiają im prowadzenie normalnego życia. Ten dzień jest okazją do integracji osób zdrowych i niepełnosprawnych.

Niepełnosprawni mają pełne prawo do godnego życia i  chcą   być   traktowani   tak   jak   pozostali  ludzie i   mają   do   tego   pełne prawo  zawsze ,a nie tylko przez jeden dzień w roku.

Osoby niepełnosprawne intelektualnie otrzymują pomoc i wsparcie zarówno z systemu pomocy społecznej oraz z zakresu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ.

Świadczenia finansowane przez  NFZ to kilkanaście różnych zakresów m.in. leczenie szpitalne, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza, leczenie psychiatryczne ,psychologiczne i logopedyczne, stomatologia w znieczuleniu ogólnym, świadczenia pielęgnacyjno – opiekuńcze, opieka hospicyjna.

MZ i NFZ stosuje szereg ułatwień dla osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności:

  • Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
  • Korzystanie z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania.
  • Brak limitów finansowych przy udzielaniu świadczeń w rodzaju Rehabilitacja Lecznicza.
  • Zniesienie limitów miesięcznego zaopatrzenia w wyroby medyczne wydawane na zlecenie oraz likwidacja okresów użytkowania wyrobów medycznych.
  • W przypadku potrzeby załatwienia sprawy w NFZ w Rzeszowie – przyjęcie poza kolejką.

Ponadto:

Przepisy prawne dotyczące osób niepełnosprawnych

Pomoc oferowana przez PFRON

Orzekanie o niepełnosprawności

Zobacz jak pokonują bariery niepełnosprawności Ci, których niepełnosprawność dotknęła

Potrzebujesz pomocy w znalezieniu poradni, informacji na temat wyrobów medycznych bądź uprawnień osób niepełnosprawnych – skorzystaj z TIP, czyli bezpłatnej Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590.

 

Autor: Iwona Karasowska-Stepaniak, Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych
Wszystkie aktualności