logo NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia

Pacjenci

Drukuj

Aktualności

Briefing prasowy

pt 24 Maj 2019

W dniu 23 maja w siedzibie NFZ w Rzeszowie odbył się briefing prasowy z udziałem lokalnych mediów. Dyrektor Pan Robert Bugaj przedstawił informację dotyczącą  wzrostu przychodów ze składki na ubezpieczenie zdrowotne ,co pozwoliło przeznaczyć dodatkowe pieniądze na świadczenia opieki zdrowotnej.  Zmiana planu finansowego NFZ zakłada przekazanie na ten cel 4,1 mld zł.  Zgodnie z podziałem środków na poszczególne oddziały wojewódzkie, do podkarpackich placówek mają trafić dodatkowe ponad  220 mln zł. Zwiększenie wycen świadczeń ma nastąpić od 1 lipca 2019 roku. Zmiana związana jest ze zwiększającymi się kosztami udzielania świadczeń i ma umożliwić podniesienie wynagrodzeń personelu medycznego. Wzrost wyceny świadczeń dotyczy m. in. Poradni specjalistycznych, leczenia szpitalnego, opieki psychiatrycznej, rehabilitacji, leczenia uzdrowiskowego. Większe kwoty zostaną przekazane do  Szpitalnych Oddziałów  Ratunkowych i Izb Przyjęć.

Podczas briefingu także zaproszono pacjentów 25 maja w sobotę od godz. 9 do 13 na Dzień Otwarty poświęcony profilaktyce raka skóry. Darmowe badanie dermatologiczne bez skierowania, darmowe porady, EKUZ, IKP i wiele innych.

Równocześnie Dyrekcja POW NFZ poinformowała, że od  3 czerwca b.r uruchamia w  Sali Obsługi Pacjenta w Rzeszowie ul Zamkowa 8 dodatkowe Stanowisko ds. profilaktyki i promocji zdrowia. Wszystkie osoby  zgłaszające się do oddziału w celu pobrania karty EKUZ czy potwierdzenia wniosku na refundację zaopatrzenia medycznego, wniosku sanatoryjnego  czy też  w innych sprawach realizowanych przez NFZ , mogą równocześnie  skorzystać z bezpłatnych porad dotyczących np. badań profilaktycznych finansowanych przez NFZ, a także  z porad dietetyka w kwestii zdrowego odżywiania.

 

Autor: Iwona Karasowska-Stepaniak, Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych
Wszystkie aktualności