logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Pacjenci

Drukuj

Aktualności

Komunikat w sprawie wydłużenia okresu ważności kart EKUZ

wt 28 Maj 2019

Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 53/2019/DWM z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania EKUZ w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA wydłużony zostanie okres ważności kart.

 • osoby zatrudnione na umowę o prace - 3 lata,
 • osoby prowadzące pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą - 3 lata,
 • osoby pobierające rentę – 18 miesięcy,
 • osoby pobierające emeryturę - 5 lat
 • studenci zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię - 18 miesięcy
 • członkowie rodzin (dzieci małoletnie) – 5 lat lub do 18 roku życia
 • członkowie rodzin ( dziecko powyżej 18 lat - po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego fakt kontynuacji kształcenia) 18 miesięcy.
 • Osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy -2 miesiące

Zmiany będą obowiązywać od 1 czerwca 2019r.

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności