logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Pacjenci

Drukuj

Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątkowych - trzecia edycja

wt 05 Lis 2019

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ZBĘDNYCH SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Trzecia Edycja

WARUNKI SPRZEDAŻY:

 1. Sprzedaż dotyczy sprzętu o podanych  cenach wywoławczych - Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 2. Opis stanu technicznego – Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 3. Kupującymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne.
 4. Zbędne składniki majątkowe, przeznaczone do sprzedaży obejrzeć można w dniach 06-07.11.2019r. w godzinach 9:00 – 14:00, w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie, przy ul. Zamkowej 8, po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem Sławomirem Bombą tel. (17) 86 04 290.
 5. Czynnością wstępną, konieczną do zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie WNIOSKU O ZAKUP ZBĘDNEGO SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO, stanowiącego Załącznik nr 2 do ogłoszenia. Wnioski należy przesłać lub złożyć w dniach 06-07.11.2019 r.
  w godzinach 8:00 – 14:00, w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8, Kancelaria Ogólna - Parter.
 6. Sprzedaż zbędnych składników majątkowych następuje na podstawie zawartej umowy sprzedaży, której wzór określa Załącznik nr 3 do ogłoszenia.
 7.  Zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie złożonego WNIOSKU O ZAKUP ZBĘDNEGO SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO dokonać można osobiście w dniu 12.11.2019 r. w godzinach 10:30 – 15:00, w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie, przy ul. Zamkowej 8, Pokój 304, (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Panem Damianem Szczygłem
   tel. (17) 86 04 241).
 8. Do prawidłowego zawarcia umowy sprzedaży niezbędny jest dowód tożsamości kupującego.
 9. Po zawarciu umowy, Nabywca zobowiązany jest do dokonania wpłaty należnej kwoty na podane w umowie konto bankowe w terminie do dnia 14.11.2019r. do godziny 12:00.
 10. Odbioru przedmiotu zakupu, wraz z dowodem zakupu dokonać można w dniu 18.11.2019r. w godzinach 10:00 – 15:00 w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie, przy ul. Zamkowej 8, Pokój 304, III piętro (po uzgodnieniu telefonicznym z w/w osobą), osobiście lub na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Wydanie sprzętu elektronicznego nastąpi po podpisania protokołu przekazania – Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży.
 11. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku na zakup tego samego składnika majątkowego, Sprzedający dokona wyboru oferty na podstawie kolejności wpływu ofert do siedziby Sprzedającego.
 12. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków sprzedaży bez podawania przyczyny.
 13. Osoby uprawnione do udzielania informacji.
  W kwestiach dotyczących spraw technicznych i formalnych osoby do kontaktu:
  Sławomir Bomba i Damian Szczygieł tel. 17 86-04-241.

 

Autor: Katarzyna Kowalewska Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności