Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Dostęp do usługi eWUŚ – ważne !!!

pt 04 Gru 2015

Informujemy, że zgodnie z Zasadami korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców – usługa eWUŚ ważność wydanych uprawnień do korzystania z usługi eWUŚ, upływa po 3 latach od daty ich nadania.

Większość obecnie funkcjonujących uprawnień nadawana była na przełomie lat 2012/2013 w związku z czym tracą one ważność w najbliższym czasie.

W celu zapewnienia ciągłości dostępu do systemu wymagane jest powtórne złożenie drogą elektroniczną (za pośrednictwem Portalu Personelu) wniosku o nadanie uprawnień „Administratora systemu eWUŚ” dla istniejącego już administratora/użytkownika Portalu.

Instrukcja dotycząca uaktualnienia uprawnień do systemu eWUŚ dla Administratorów:

http://www.nfz-rzeszow.pl/files/ewus/instrukcja_eWUS_Portalu_Personelu.pdf

Zaakceptowanie wniosku po stronie NFZ spowoduje nadanie nowych uprawnień dla Administratora  eWUŚ na kolejne 3 lata.

Przypominamy również, że mają Państwo obowiązek wydania nowych dokumentów upoważniających dla administratorów i użytkowników eWUŚ, dla których zostały przedłużone uprawnienia na kolejne 3 lata. Dokumenty te dostępne są na stronie Centrali NFZ :

http://www.nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/ewus/zasady-korzystania-z-ewus/.

– załączniki: Oświadczenie i Upoważnienie dla każdego administratora i operatora eWUŚ.

Prosimy o nie wysyłanie tych dokumentów do POW NFZ. Dokumenty powinny być przechowywane
u Państwa.

 

Kontakt:

W sprawach dotyczących zatwierdzania wniosków: tel. 17 86 04 195, 17 86 04 009.

Problemy techniczne związane ze złożeniem wniosku na Portalu Personelu: tel. 17 86 04 175

lub na adres serwis@nfz-rzeszow.pl.

 

Autor: Krzysztof Wróbel Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno - Finansowych Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności