logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

  • A
  • A+
  • A++

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW REALIZUJĄCYCH ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

wt 13 Lis 2018

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW REALIZUJĄCYCH ŚWIADCZENIA
Z ZAKRESU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zostało opublikowane Zarządzenie Nr 115/2018/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu urządzeń informatycznych i oprogramowania oraz kosztów niezbędnego szkolenia świadczeniodawców.

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty lecznicze posiadające umowę z NFZ na udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (nie dotyczy NiŚOZ) wystawiający zwolnienia lekarskie lub w których zatrudnieni są lekarze wystawiający te zaświadczenia.

W związku z powyższym POW NFZ zaprasza w/w Świadczeniodawców do składania wniosków w omawianym zakresie.

Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosków o udzielenie dofinansowania złożonych przez uprawnionych Świadczeniodawców następuje według kolejności wpływu do oddziału Funduszu prawidłowo sporządzonego wniosku, do wysokości środków pochodzących z dotacji celowej przyznanych Oddziałowi Funduszu.

W celu usprawnienia procesu weryfikacji składanych wniosków prosimy aby koperty, w których będą składane przedmiotowe wnioski zostały oznaczone poprzez naklejenie na kopercie załączonego do niniejszego komunikatu „OZNACZENIA WNIOSKU NA DOFINANSOWANIE”.  Termin składania wniosków do dnia 15 grudnia 2018 r.

Do pobrania: 

Druk oznaczenia wniosku (format PDF)

Druk oznaczenia wniosku (format RTF)

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności