Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat dotyczący zaproszeń do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na rok 2022

 

Komunikat kierujemy do podmiotów, które:

  • nie mają zawartej umowy w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz
  • są zainteresowane podpisaniem takiej umowy.

 

30 marca 2022 r. ogłosiliśmy nowe postępowania w sprawie zawarcia umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Kod postępowania

Nazwa postępowania

09-22-000080/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6

Postępowanie nowe ZPO 2022 Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne

09-22-000081/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6

Postępowanie nowe ZPO 2022 Zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem protetyki słuchu i optyki

09-22-000082/ZPO/12/2/12.2972.033.09/6

Postępowanie nowe ZPO 2022 Zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej

09-22-000083/ZPO/12/2/12.2973.033.09/6

Postępowanie nowe ZPO 2022 Zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu

 

Ogłoszenia i definicje postępowań

W Portalu Świadczeniodawcy w części Zaopatrzenie ortopedyczne (Pokaż więcej)/Informator o postępowaniach na rok 2022 udostępniliśmy:

  • ogłoszenia postępowań,
  • definicje postępowań.

 

Program do przygotowania wniosku

Na stronie internetowej pod adresem: https://www.nfz-rzeszow.pl/swiadczeniodawcy/informacje/Kontraktowanie-2022/ w punkcie: „Konkursy ofert i rokowania (Aplikacje)” zamieściliśmy:

  • program Ofertowanie,
  • instrukcję do programu Ofertowanie,
  • instrukcję do Systemu Obsługi Potencjału.

 

Ważne informacje

Warunkiem przygotowania wniosku jest posiadanie dostępu do Portalu Świadczeniodawcy.
Ci z Państwa, którzy nie mają takiego dostępu, powinni wystąpić do nas o jego uzyskanie.
Prosimy, aby przed przygotowaniem wniosku sprawdzili Państwo dane zawarte w Systemie Obsługi Potencjału.

Wniosek o zawarcie umowy powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia Nr 26/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 marca 2022 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne.

 

Miejsce i termin składania wniosków wraz z wymaganymi dokumentami

Osobiście lub pocztą:
Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów.

Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego. Rozpatrujemy wniosek w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Ogłoszenia postępowań