Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Ogłoszenia o postępowaniach w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

 

02 - AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

03 - LECZENIE SZPITALNE

04 - OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

05 - REHABILITACJA LECZNICZA

07 - LECZENIE STOMATOLOGICZNE

10 - PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

11 - ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE

15 - OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA

17 - POMOC DORAŹNA I TRANSPORT SANITARNY