Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania nr 09-13-000147/REH/05/1/05.4306.300.02/1 wniesione Uzdrowisko Iwonicz S. A., 09R/091002, 38 – 440 Iwonicz Zdrój, ul. Torosiewicza 2