Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikaty

Zobacz

Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej - umowy obowiązujące od 01.01.2013 r.

Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej - umowy wieloletnie

Komunikat dotyczący aneksowania umów wieloletnich w podstawowej opiece zdrowotnej - wnioski w sprawie kont bankowych

Komunikat dotyczący procesu weryfikacji i aktualizacji szablonu umowy na rok 2013

Komunikat dotyczący aneksowania umów wieloletnich (nie wygasających z dniem 31.12.2012 r.) w podstawowej opiece zdrowotnej - transport sanitarny w POZ (umowy z końcówką 06)

Komunikat dotyczący aneksowania umów wieloletnich (nie wygasających z dniem 31.12.2012 r.) w podstawowej opiece zdrowotnej

Komunikat dotyczący kontraktowania świadczeń poz - dotyczy umów obowiązujących od 1 stycznia 2013 r.

Komunikat dotyczący procesu weryfikacji i aktualizacji szablonu umowy na rok 2013 dot. umów wieloletnich w rodzaju: AOS, SZP, REH, PSY, STM, PRO, SOK, SPO, OPH, POZ-ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny o

Komunikat dotyczący ogłoszenia Postępowań w trybie Renegocjacji Umów Wieloletnich w rodzaju: RATOWNICTWO MEDYCZNE

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowań w sprawie zawarcia umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi na rok 2013

Ogłoszenie w sprawie odwołania postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2013 i lata następne w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Komunikat dotyczący renegocjacji umów wieloletnich na 2013r.

Komunikat dotyczący ogłoszenia postępowań na 2013 rok w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących umowy wieloletnie w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

Komunikat w sprawie aneksowania umów wieloletnich na 2013 rok - aktualizacja danych Świadczeniodawców w Portalu