Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat dotyczący procesu weryfikacji i aktualizacji szablonu umowy na rok 2013

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 06.12.2012r. dotyczącego procesu weryfikacji i aktualizacji szablonu umowy na rok 2013 dot. umów wieloletnich w rodzaju: AOS, SZP, REH, PSY, STM, PRO, SOK, SPO, OPH,POZ-ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ, Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny od 2009, Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie przypomina o aktualizacji portalu potencjału również w zakresie wymaganego sprzętu - aktualizacja powinna dotyczyć nie tylko nazwy sprzętu, lecz także modelu, producenta, roku produkcji czy numeru seryjnego wymaganego do realizacji świadczeń sprzętu.