Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej - umowy wieloletnie

W związku z wcześniejszymi komunikatami o aneksowaniu umów nie wygasających z dniem 31 grudnia 2012 r., w ramach ogłoszonych postępowań w sprawie aneksowania umów ponownie zwracam się z prośbą o sporządzenie i przekazanie do Oddziału Funduszu wniosków w sprawie konta bankowego do umów na rok 2013. Pomimo zamieszczenia na „Portalu Świadczeniodawcy” nowych numerów umów obowiązujących w roku 2013 pozwalających na generowanie wniosku w sprawie konta bankowego na dzień dzisiejszy Świadczeniodawcy POZ posiadający umowy wieloletnie nie wygenerowali wniosków do blisko 200 umów – uniemożliwia to podpisywanie aneksów we wcześniej przewidzianych terminach.

W związku z powyższym proszę o bezzwłoczne wygenerowanie w/w wniosków w sprawie konta bankowego.
Brak wspomnianych wniosków uniemożliwia wygenerowanie stosownych aneksów i ich przekazanie Państwu do podpisu oraz wygenerowanie w systemie informatycznym umów na rok 2013.