Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat dotyczący renegocjacji umów wieloletnich na 2013r.

W związku z rozpoczętym procesem renegocjacji umów wieloletnich na 2013r. Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że ewentualne uwagi do przekazanych Państwu propozycji planu rzeczowo-finansowego na 2013r; należy składać wyłącznie w formie pisemnej na adres POW NFZ: ul. Zamkowa 8 35-032 Rzeszów.

Mając na uwadze przejrzystość i jednolitość prowadzonych renegocjacji umów wieloletnich wszystkie zgłoszone wnioski rozpatrywane będą przez powołany w tym celu zespół.