Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat dotyczący ogłoszenia Postępowań w trybie Renegocjacji Umów Wieloletnich w rodzaju: RATOWNICTWO MEDYCZNE

Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ w Rzeszowie Wydział ds. Służb Mundurowych informuje, że w dniu 05 grudnia 2012r. zostały ogłoszone postępowania renegocjacyjne na rok 2013 w rodzaju: Ratownictwo Medyczne. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przesłanie oferty aktualizacyjnej w formie papierowej i na nośniku elektronicznym do BOKO, pokój 119 piętro I.

Termin składania: 12.12.2012 rok
Rozstrzygnięcie: 21.12.2012 rok