Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat dotyczący aneksowania umów wieloletnich w podstawowej opiece zdrowotnej - wnioski w sprawie kont bankowych

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż udostępnia Państwu szablony umów na rok 2013. Prosimy o bezzwłoczne sporządzenie do tych umów wniosków w sprawie konta bankowego w formie elektronicznej poprzez Portal NFZ oraz w wersji papierowej i przekazanie ich do Oddziału Funduszu.

Wnioski te są niezbędne do zakończenia procesu aneksowania umów wieloletnich.