Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Ogłoszenie w sprawie odwołania postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na rok 2013 i lata następne w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w ogłoszeniach z dnia 09.11.2012 r. Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zostają odwołane postępowania prowadzone w trybie konkursu ofert poprzedzających zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2014 roku w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna w zakresach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej opatrzone kodami:
09-13-000001/POZ/0112/01.0000.157.16/1
09-13-000002/POZ/0112/01.0000.157.16/1
09-13-000003/POZ/0112/01.0000.156.16/1
09-13-000004/POZ/0112/01.0000.156.16/1
09-13-000005/POZ/0112/01.0000.156.16/1
09-13-000006/POZ/0112/01.0000.156.16/1
09-13-000007/POZ/0112/01.0000.158.16/1
09-13-000008/POZ/0112/01.0000.156.16/1
09-13-000009/POZ/0112/01.0000.156.16/1
09-13-000010/POZ/0112/01.0000.157.16/1
09-13-000011/POZ/0112/01.0000.158.16/1
09-13-000012/POZ/0112/01.0000.156.16/1
09-13-000013/POZ/0112/01.0000.157.16/1
09-13-000014/POZ/0112/01.0000.156.16/1
09-13-000015/POZ/0112/01.0000.156.16/1
09-13-000016/POZ/0112/01.0000.155.16/1
09-13-000017/POZ/0112/01.0000.156.16/1
09-13-000018/POZ/0112/01.0000.156.16/1
09-13-000019/POZ/0112/01.0000.155.16/1
09-13-000020/POZ/0112/01.0000.155.16/1
09-13-000021/POZ/0112/01.0000.157.16/1
09-13-000022/POZ/0112/01.0000.156.16/1
09-13-000023/POZ/0112/01.0000.156.16/1
09-13-000024/POZ/0112/01.0000.155.16/1
09-13-000025/POZ/0112/01.0000.156.16/1
Podstawa prawna: § 2 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przez Narodowy Fundusz Zdrowia, zapraszania do udziału w rokowaniach, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej oraz jej zadań wydanego w oparciu o art. 139 ust. 5 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm).