Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania nr 09-17-000303/SPO/14/1/14.2142.026.04/01 wniesione przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, 39-460 Nowa Dęba, ul. M.C. Skłodowskiej 1A