Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania nr 09-17-000056/SPO/14/1/14.2142.026.04/01 wniesione przez NZOZ DronMed pielęgniarska opieka długoterminowa Bożena Ewa Droń, Rzeszow 35-304, gen. Władysława Sikorskiego 33