Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Informacja w sprawie cen oczekiwanych

Ceny oczekiwane dla umów obowiązujących od 01.07.2017r. do 30.06.2022r. w rodzaju Leczenie Stomatologiczne w zakresie:

ŚWIADCZENIA ORTODONCJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY – cena oczekiwana 1,20 zł,

ŚWIADCZENIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ – cena oczekiwana 1,14 zł,

ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE – cena oczekiwana 1,03 zł

ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE UDZIELANE W ZNIECZULENIU OGÓLNYM – cena oczekiwana 3,80 zł,

ŚWIADCZENIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ I PERIODONTOLOGII – cena oczekiwana 1,24 zł,

ŚWIADCZENIA OGÓLNOSTOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO  UKOŃCZENIA 18 R. Ż. – cena oczekiwana 1,08

ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNEJ POMOCY DORAŹNEJ – cena oczekiwana 600,00 zł (ryczałt),

ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW Z GRUPY WYSOKIEGO RYZYKA CHORÓB ZAKAŹNYCH, W TYM CHORYCH NA AIDS cena oczekiwana – 3,80 zł,

ŚWIADCZENIA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW PO CHIRURGICZNYM LECZENIU NOWOTWORÓW W OBRĘBIE TWARZOCZASZKI cena oczekiwana – 1,80,

ŚWIADCZENIA PERIODONTOLOGII - cena oczekiwana 1,24 zł,