Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Harmonogram negocjacji

Komisja konkursowa w rodzaju leczenie stomatologiczne informuje, że negocjacje z oferentami rozpoczną się w dniu 3.07.2017 o godz. 9.00 w siedzibie POW NFZ w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8.

Komisja konkursowa informuje ponadto, że w niżej wymienionych postępowaniach  konkursowych oferenci nie będą zapraszani na negocjacje (propozycje finansowe przedstawione w ofertach zostały zaakceptowane w całości)

09-17-000227/STM/07/1/07.0000.218.02/01

09-17-000232/STM/07/1/07.0000.218.02/01

09-17-000241/STM/07/1/07.0000.218.02/01

09-17-000242/STM/07/1/07.0000.218.02/01

09-17-000253/STM/07/1/07.0000.218.02/01

09-17-000260/STM/07/1/07.0000.221.02/01

09-17-000268/STM/07/1/07.0000.218.02/01

09-17-000270/STM/07/1/07.0000.218.02/01

09-17-000277/STM/07/1/07.0000.218.02/01

09-17-000279/STM/07/1/07.0000.218.02/01

 

Komisja konkursowa w rodzaju leczenie stomatologiczne informuje, że negocjacje z oferentem rozpoczną się w dniu 31.08.2017 o godz. 10.00 w siedzibie POW NFZ w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8.

Kod postepowania

09-17-000404/STM/07/1/07.0000.218.02/01