Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Informacja o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania konkursowego 9-17-000210/SPO/14/1/14.2142.026.04/11

Nawiązując do treści zawartej w ogłoszeniu postępowania w trybie rokowań nr 09-17-000210/SPO/14/1/14.2142.026.04/11: „Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia  konkursu ofert”  informuję, iż termin rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie rokowań na podstawie art. 154 ust 7 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( t.j.  Dz.U. 2015 poz. 581) nr 09-17-000210/SPO/14/1/14.2142.026.04/11 zostają przesunięte na dzień 10 maja 2017 r. celem zawarcia umów z datą obowiązywania od 15.05.2017r.