Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Ogłoszenia o postępowaniach w sprawie zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

REHABILITACJA LECZNICZA

Ogłoszenie z dnia 16.10.2017

Ogłoszenie z dnia 18.10.2017 - odwołanie!

Ogłoszenie z dnia 18.10.2017

Ogłoszenie z dnia 30.11.2017

Ogłoszenie z dnia 01.12.2017

Ogłoszenie z dnia 28.12.2017

Ogłoszenie z dnia 09.01.2018 - odwołanie!

Ogłoszenie z dnia 09.01.2018

Ogłoszenie z dnia 17.01.2018

Ogłoszenie z dnia 09.07.2018

Ogłoszenie z dnia 08.11.2018

Ogłoszenie z dnia 20.12.2018

LECZENIE SZPITALNE

Ogłoszenie z dnia 25.10.2017

Ogłoszenie z dnia 27.10.2017

Ogłoszenie z dnia 09.11.2017 - odwołanie!

Ogłoszenie z dnia 09.11.2017

Ogłoszenie z dnia 21.11.2017

Ogłoszenie z dnia 02.01.2018

Ogłoszenie z dnia 04.01.2018

Ogłoszenie z dnia 08.01.2018 - odwołanie!

Ogłoszenie z dnia 09.01.2018

Ogłoszenie z dnia 16.01.2018

Ogłoszenie z dnia 18.01.2018

Ogłoszenie z dnia 09.02.2018

Ogłoszenie z dnia 13.02.2018

Ogłoszenie z dnia 06.04.2018

Ogłoszenie z dnia 09.04.2018

Ogłoszenie z dnia 05.06.2018

Ogłoszenie z dnia 05.11.2018

Ogłoszenie z dnia 06.11.2018

AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA

Ogłoszenie z dnia 06.11.2017

Ogłoszenie z dnia 27.12.2017

Ogłoszenie z dnia 12.04.2018

Ogłoszenie z dnia 30.04.2018

Ogłoszenie z dnia 22.05.2018

Ogłoszenie z dnia 28.05.2018

Ogłoszenie z dnia 26.07.2018

Ogłoszenie z dnia 23.08.2018

Ogłoszenie z dnia 12.09.2018

Ogłoszenie z dnia 20.09.2018

Ogłoszenie z dnia 27.09.2018

Ogłoszenie z dnia 15.11.2018

Ogłoszenie z dnia 20.12.2018

LECZENIE STOMATOLOGICZNE

Ogłoszenie z dnia 08.11.2017

Ogłoszenie z dnia 12.02.2018

Ogłoszenie z dnia 20.02.2018

Ogłoszenie z dnia 16.03.2018

Ogłoszenie z dnia 20.03.2018 - odwołanie!

Ogłoszenie z dnia 20.03.2018

Ogłoszenie z dnia 04.04.2018

Ogłoszenie z dnia 20.06.2018

Ogłoszenie z dnia 05.09.2018

Ogłoszenie z dnia 19.09.2018

Ogłoszenie z dnia 19.11.2018

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE

Ogłoszenie z dnia 08.11.2017

Ogłoszenie z dnia 21.11.2017 - odwołanie!

Ogłoszenie z dnia 16.03.2018

Ogłoszenie z dnia 05.04.2018 - odwołanie!

Ogłoszenie z dnia 05.04.2018

Ogłoszenie z dnia 11.04.2018

Ogłoszenie z dnia 25.05.2018

Ogłoszenie z dnia 26.07.2018

ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE

Ogłoszenie z dnia 09.11.2017

Ogłoszenie z dnia 27.12.2017

Ogłoszenie z dnia 29.12.2017

Ogłoszenie z dnia 09.07.2018

Ogłoszenie z dnia 05.09.2018

OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA

Ogłoszenie z dnia 10.01.2018

Ogłoszenie z dnia 09.07.2018

Ogłoszenie z dnia 05.09.2018

PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

Ogłoszenie z dnia 26.01.2018

Ogłoszenie z dnia 29.01.2018 - odwołanie!

Ogłoszenie z dnia 29.01.2018

PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE

Ogłoszenie z dnia 01.03.2018

OPIEKA PSYCHIATRYCZNA I LECZENIE UZALEŻNIEŃ

Ogłoszenie z dnia 23.04.2018

Ogłoszenie z dnia 27.04.2018 - odwołanie!

Ogłoszenie z dnia 27.04.2018

Ogłoszenie z dnia 16.05.2018

Ogłoszenie z dnia 04.06.2018

Ogłoszenie z dnia 11.09.2018

Ogłoszenie z dnia 08.11.2018