Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Kolejność Postępowania

KOLEJNOŚĆ POSTĘPOWANIA do 31.12.2010

 1. Świadczeniodawca przesyła raport dotyczący świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (komunikat I fazy "SWIAD").
 2. Przesłany komunikat podlega walidacji na leaderach.
 3. Świadczeniodawca wykonuje dwukrotnie w odstępach czasowych komunikację z NFZ. Po pierwszej komunikacji otrzymuje komunikat odbioru i walidacji przesyłki (komunikat PODB), po drugiej otrzymuje potwierdzenie poprawności lub informację o błędach w przesłanych świadczeniach. (Komunikat potwierdzenia danych o świadczeniach ambulatoryjnych i szpitalnych "P_SWI")
  1. W przypadku występujących błędów świadczeniodawca powinien poprawić błędy zgodnie z otrzymanym komunikatem i ponownie wysłać świadczenie komunikatem I fazy(postępowanie zgodne z pkt. 1).
  2. Poprawnie sprawozdane świadczenia oczekują na weryfikację.
 4. W godzinach nocnych uruchamiane są procesy weryfikacji świadczeń sprawozdanych w dniu poprzednim. Wyniki weryfikacji widoczne się w Portalu Świadczeniodawcy i są dostępne do wglądu następnego dnia.
  1. W przypadku ujawnienia błędów weryfikacji, na podstawie danych zawartych w Portalu Świadczeniodawcy należy nanieść stosowne poprawki, ewentualnie świadczenie z błędem wycofać i ponownie sprawozdać świadczenia komunikatem I fazy (postępowanie zgodne z pkt. 1).
   W celu identyfikacji świadczeń do korekty należy w Portalu Świadczeniodawcy w zakładce "Umowy na realizację świadczeń" uruchomić opcję "Kompleksowy przegląd weryfikacji świadczeń" i wybrać wynik weryfikacji "błąd". Po naciśnięciu "Wyszukaj", a następnie "Wydruk" zostaną ujawnione błędy weryfikacji.
  2. Poprawnie zweryfikowane świadczenia można wskazać do rozliczenia.
   Celem uniknięcia licznych korekt przed przesłaniem komunikatu II fazy prosimy o sprawdzanie wyników na Portalu Świadczeniodawcy
 5. Świadczeniodawca przesyła komunikat II fazy (Komunikat rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych "RRSWI"). Do rozliczenia świadczeniodawca przedstawia tylko te świadczenia, które mają status zweryfikowane i dla których nie stwierdzono błędów weryfikacji.
  Wskazywanie do rozliczenia świadczeń które nie zostały poddane procesowi weryfikacji spowoduje usunięcie ich z zamkniętego sprawozdania.
 6. Świadczeniodawca dwukrotnie w odstępach czasowych wykonuje komunikację z NFZ . Po pierwszej komunikacji otrzymuje komunikat odbioru i walidacji przesyłki (komunikat PODB), po drugiej otrzymuje komunikat potwierdzenia rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych "P_RSW".

  Wykaz przykładowych informacji jakie pojawiają się w "P_RSW".
  1. Świadczenie zweryfikowane bez błędu
   Pozycje poprawnie potwierdzone: *
  2. Świadczenie zweryfikowane z błędem
   Pozycje odrzucone ze względu na błąd weryfikacji: *Odrzucono w procesie weryfikacji. Pozycja rozliczeniowa:XXXX. Nieprawidłowy wynik weryfikacji [UE: świadczenie zweryfikowane z błędem].
   W przypadku wystąpienia błędów w zweryfikowanych świadczeniach należy dokonać korekty błędów, aby móc zamknąć sprawozdanie i wystawić rachunek/fakturę na poprawną kwotę.
  3. Świadczenia przed wykonaniem weryfikacji w Oddziale NFZ
   Pozycje odrzucone ze względu na brak statusu Zweryfikowane *Odrzucono w procesie weryfikacji. Pozycja rozliczeniowa: XXXX. Błąd wskazania do rozliczenia "Świadczenie niezweryfikowane"
   Komunikat pojawia się wówczas, gdy wysłano komunikat II fazy przed zweryfikowaniem świadczeń, czyli należy czekać na zweryfikowanie tych świadczeń.
 7. Świadczeniodawca przesyła rachunek elektroniczny wystawiony na podstawie szablonu rachunku (komunikatu P_RSW).
 8. Wszystkie rozliczone świadczenia podlegać będą okresowo dalszym weryfikacjom. W przypadku wystąpienia błędów świadczeniodawca zobowiązany jest do korekty świadczeń lub złożenie stosowanego wyjaśnienia do POW NFZ.

 

 

KOLEJNOŚĆ POSTĘPOWANIA PO LIKWIDACJI II FAZY

 1. Świadczeniodawca przesyła raport dotyczący świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (komunikat I fazy "SWIAD").
 2. Przesłany komunikat podlega walidacji na leaderach.
 3. Świadczeniodawca wykonuje dwukrotnie w odstępach czasowych komunikację z NFZ. Po pierwszej komunikacji otrzymuje komunikat odbioru i walidacji przesyłki (komunikat PODB), po drugiej otrzymuje potwierdzenie poprawności lub informację o błędach w przesłanych świadczeniach. (Komunikat potwierdzenia danych o świadczeniach ambulatoryjnych i szpitalnych "P_SWI")
  1. W przypadku występujących błędów świadczeniodawca powinien poprawić błędy zgodnie z otrzymanym komunikatem i ponownie wysłać świadczenie komunikatem I fazy (postępowanie zgodne z pkt. 1).
  2. Poprawnie sprawozdane świadczenia oczekują na weryfikację.
 4. W godzinach nocnych uruchamiane są procesy weryfikacji świadczeń sprawozdanych w dniu poprzednim. Wyniki weryfikacji widoczne się w Portalu Świadczeniodawcy i są dostępne do wglądu następnego dnia.
  1. W przypadku ujawnienia błędów weryfikacji, na podstawie danych zawartych w Portalu Świadczeniodawcy należy nanieść stosowne poprawki, ewentualnie świadczenie z błędem usunąć i ponownie sprawozdać świadczenia komunikatem I fazy (postępowanie zgodne z pkt. 1).

W celu identyfikacji świadczeń do korekty należy w Portalu Świadczeniodawcy w zakładce "Umowy na realizację świadczeń" uruchomić opcję "Kompleksowy przegląd weryfikacji świadczeń" i wybrać wynik weryfikacji "błąd" i „ostrzeżenie”. Po naciśnięciu "Wyszukaj", a następnie "Wydruk" zostaną ujawnione błędy weryfikacji.

Świadczeniodawca może również pobrać powtórnie Komunikat potwierdzenia danych o świadczeniach ambulatoryjnych i szpitalnych "P_SWI" zawierający wyniki weryfikacji. Powtórne pobranie pliku możliwe jest
z Portalu świadczeniodawcy w zakładce "Umowy na realizację świadczeń" uruchomić opcję "Pobieranie plików z wynikami weryfikacji świadczeń przed rozliczeniem" i wybrać „wygeneruj odpowiedź”.

 1. Poprawnie zweryfikowane świadczenia będą ujęte w procesie naliczania świadczeń do zapłaty.

Celem uniknięcia licznych korekt przed uruchomieniem naliczania świadczeń (ewentualnie przesłaniem komunikatu II fazy do świadczeń z lat ubiegłych) prosimy o sprawdzanie wyników na Portalu Świadczeniodawcy.

 1. Po weryfikacji świadczeń świadczeniodawca może uruchomić proces naliczania zapłaty za udzielone świadczenia.

W tym celu na Portalu Świadczeniodawcy w zakładce "Umowy na realizację świadczeń" uruchomić opcję "Moje umowy" i wybrać  ikonę S „Naliczanie świadczeń” poprzez funkcję „Dodaj nowe zlecenie naliczania świadczeń”.

Po pozytywnym zakończeniu przetwarzania na Portalu Świadczeniodawcy pojawi się plik R_UMX do pobrania (komunikat rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych).

W przypadku nie naliczenia świadczeń informację o przyczynie można uzyskać sprawdzając w zakładce „naliczanie świadczeń” ikonę S „Świadczenia nienaliczone do zapłaty”

W przypadku świadczeń z lat ubiegłych, gdzie parametr umowy ustawiony jest na „Naliczanie świadczeń do zapłaty po stronie świadczeniodawcy” Świadczeniodawca przesyła komunikat II fazy (Komunikat rozliczenia świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych "RRSWI"). Do rozliczenia świadczeniodawca przedstawia tylko te świadczenia, które mają status zweryfikowane i dla których nie stwierdzono błędów weryfikacji.

Wskazywanie do rozliczenia świadczeń które nie zostały poddane procesowi weryfikacji spowoduje usunięcie ich z zamkniętego sprawozdania.

 1. Świadczeniodawca przesyła rachunek elektroniczny (REF)  lub e-fakturę (FAKT, RACH, NOTA) wystawione na podstawie szablonu rachunku otrzymanego jako plik wynikowy procesu naliczania.
 2. Wszystkie rozliczone świadczenia podlegać będą okresowo dalszym weryfikacjom. W przypadku wystąpienia błędów świadczeniodawca zobowiązany jest do korekty świadczeń lub złożenia stosowanego wyjaśnienia do POW NFZ.