Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Weryfikacja POWNFZ

 

W związku z wdrożeniem w 2009 roku modułu informatycznego Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie rozpoczął automatyczną weryfikację świadczeń opieki zdrowotnej po przesłaniu komunikatu I fazy.

Wszystkie świadczenia opieki zdrowotnej sprawozdane komunikatem „SWIAD”, przez świadczeniodawców posiadających umowy w POW NFZ, weryfikowane są za pomocą centralnych reguł weryfikacji.

Świadczenia weryfikowane są w godzinach nocnych.

Wszystkie zrealizowane świadczenia podlegać będą okresowo weryfikacjom kontrolnym.
W przypadku wystąpienia błędów świadczeniodawca zobowiązany jest do korekty świadczeń lub złożenia stosowanego wyjaśnienia do POW NFZ.