Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Farmaceuci, Lekarze, Pielęgniarki i Położne

Drukuj

Aneksowanie umowy na realizację recept - zmiana konta bankowego

W przypadku, kiedy podmiot prowadzący aptekę zamierza dokonać zmiany konta bankowego, powinien:

1. Zalogować się na Portalu Świadczeniodawcy.

2. Wygenerować wniosek w sprawie zmiany rachunku bankowego w zakładce: Moje umowy.

3. Wydrukować wygenerowany wniosek.

4. Wypełnić wniosek o aneks do umowy na realizację recept w związku ze zmianą konta bankowego podmiotu prowadzącego aptekę.

Wnioski należy złożyć do POW NFZ osobiście w pok. 203 lub listownie na adres: POW NFZ w Rzeszowie, ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów. Na podstawie wniosków o zmianę konta bankowego podmiotu prowadzącego aptekę Fundusz sporządza aneks do umowy na realizację recept. Po podpisaniu aneksu płatności refundacyjne będą przekazywane na nowe konto bankowe.

 

Pliki do pobrania: