Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Informacja dla świadczeniodawców dotycząca potwierdzania prawa do świadczeń dla pacjentów posiadających ubezpieczenie zdrowotne w krajach UE/EFTA

W związku z wątpliwościami co do możliwości potwierdzania prawa do świadczeń pacjentów ubezpieczonych w krajach UE/EFTA poprzez system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ) informujemy:
System eWUŚ nie potwierdza prawa do świadczeń dla pacjentów, którzy mają mieć udzielone świadczenia na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Dla tych osób w systemie eWUŚ zostanie wyświetlony "czerwony ekran".
W takim przypadku należy poprosić pacjenta o okazanie jednego z wymienionych dokumentów wydanych przez instytucję innego państwa UE/EFTA:
- Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ),
- Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ,
- Poświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- formularza E112/S2/S3,
- formularza E123/DA1,
i postępować dalej zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi udzielania świadczeń pacjentom uprawnionym z innych państw UE/EFTA.
Należy pamiętać o wykonaniu kopii dokumentów wydanych przez instytucję innego państwa UE/EFTA i dołączeniu jej do dokumentacji rozliczeniowej.
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Wydziałem Współpracy Międzynarodowej POW NFZ, tel. 17-86 04 132.