Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Informacja dotycząca "Kodu autoryzacji" przekazywanego świadczeniodawcy przez system eWUŚ w ramach zapytania o uprawnienia pacjenta

Przypominamy, że "Kod autoryzacji" przekazywany świadczeniodawcy przez system eWUŚ w ramach zapytania o uprawnienia pacjenta jest elementem, który będzie weryfikowany przy rozliczaniu świadczeń i powinien zostać przesłany w komunikacie sprawozdawczo-rozliczeniowym (XML) do właściwego oddziału Funduszu. W związku z tym wszystkie kody otrzymane w wyniku zapytań o uprawnienia pacjentów powinny zostać zapisane i zapamiętane w systemie informatycznym świadczeniodawcy.