Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Jak uzyskać dostęp do systemu eWUŚ?

W związku z uruchomieniem testów systemu elektronicznej weryfikacji uprawnień pacjentów (eWUŚ) informujemy, że możliwe jest korzystanie z w/w systemu dopiero po zaakceptowaniu regulaminu korzystania z eWUŚ i zobowiązaniu się świadczeniodawcy/lekarzy do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych, zasad poufności i tajemnicy danych.
Możliwość testowania posiadają wyłącznie świadczeniodawcy i lekarze posiadający aktualną umowę z POW NFZ .
Na obecnym etapie wdrożenia przedstawiamy skrócone instrukcje uzyskania dostępu do systemu eWUŚ.