Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Farmaceuci, Lekarze, Pielęgniarki i Położne

Drukuj

Komunikat dotyczący recept refundowanych dla siebie i członków rodziny wystawionych poza miejscem udzielania świadczeń

W związku z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich z dnia 8 marca 2012 r. (Dz.U.2012.260 z późn.zm.) od 1 kwietnia 2013 r. recepty refundowane mogą być wystawiane w oparciu o druki zawierające zakresy numeryczne zaczynające się od cyfr ‘02’ i posiadające 22 cyfrową liczbę znaków w kodzie.

W przypadku recept  wystawionych poza miejscem udzielania świadczeń, w polu „dane świadczeniodawcy”  osoba uprawniona umieszcza  numer umowy upoważniającej  zaczynający się od cyfr  „9809…..”  ”, który zastępuje numer REGON miejsca udzielania świadczeń.

Nie oznacza to jednak wymagalności przedstawienia numeru umowy upoważniającej w postaci kodu kreskowego, ponieważ taki obowiązek został sprecyzowany w rozporządzeniu wyłącznie w odniesieniu do numeru REGON miejsca udzielania świadczeń.

W zakresie okodowania recepty wystawionej w trybie opisanym powyżej, obligatoryjnie wymagany jest kod kreskowy recepty wraz z jej numerem oraz kod kreskowy numeru prawa wykonywania zawodu lekarza.

Numer umowy upoważniającej nie jest wymagany dodatkowo w postaci kodu kreskowego.