Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Farmaceuci, Lekarze, Pielęgniarki i Położne

Drukuj

Komunikat dotyczący aktualizacji słownika grup zawodowych

Rzeszów, dn. 15.07.2015 r.


Komunikat dla Aptek / Punktów aptecznych
dotyczący aktualizacji słownika grup zawodowych

W związku rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania[1], Narodowy Fundusz Zdrowia zobowiązuje Apteki / Punkty apteczne do dokonania przekodowania słownika grup zawodowych z klasyfikacją zawodów na Portalu Świadczeniodawcy w zakładce Portal Potencjału (w załączeniu szczegółowa instrukcja). Mechanizm zostanie udostępniony Państwu od dnia 21 lipca 2015 r.
W związku z powyższym prosimy o dokonanie zmian niezwłocznie po udostępnieniu.

Załączniki:
Instrukcja przeprowadzenia przez Portal Świadczeniodawcy aktualizacji słownika grup zawodowych personelu Apteki / Punktu aptecznego


[1] Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz.U.2014.1145)