logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia

 • A
 • A+
 • A++

Świadczeniodawcy

Drukuj

Aktualności

Ogłoszenie o sprzedaży zbędnych składników majątkowych

wt 11 Cze 2019

WARUNKI SPRZEDAŻY:

 1. Sprzedaż dotyczy sprzętu o podanych  cenach wywoławczych - Załącznik nr 1  do ogłoszenia.
 2. Opis stanu technicznego – Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
 3. Kupującymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne.
 4. Zbędne składniki majątkowe przeznaczone do sprzedaży obejrzeć można w dniu 11 czerwca 2019 r. w godzinach 9:00 – 15:00, w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie, przy ul. Zamkowej 8, po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem Damianem Szczygieł tel. (17) 86 04 241.
 5. Czynnością wstępną, konieczną do zawarcia umowy sprzedaży, jest złożenie WNIOSKU O ZAKUP ZBĘDNEGO SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO stanowiącego Załącznik nr 2  do ogłoszenia. Wnioski należy przesłać lub złożyć w dniach 12 – 13 czerwca 2019 r. w godzinach 8:00 – 15:00, w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie przy ul. Zamkowej 8, Biuro Podawcze- Parter.
 6. Sprzedaż zbędnych składników majątkowych następuje na podstawie zawartej umowy sprzedaży, której wzór określa Załącznik nr 3  do ogłoszenia.
 7.  Zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie złożonego WNIOSKU O ZAKUP ZBĘDNEGO SKŁADNIKA MAJĄTKOWEGO dokonać można osobiście w dniach 17– 18 czerwca 2019 r. w godzinach 10:30 – 15:00, w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie, przy ul. Zamkowej 8, Pokój 304, (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Panem Damianem Szczygieł  tel. (17) 86 04 241).
 8. Do prawidłowego zawarcia umowy sprzedaży niezbędny jest dowód tożsamości kupującego.
 9. Po zawarciu umowy, Nabywca zobowiązany jest do dokonania wpłaty należnej kwoty na podane w umowie konto bankowe w terminie do dnia 26 czerwca 2019r. do godziny 12:00.
 10. Odbioru przedmiotu zakupu wraz z dowodem zakupu dokonać można w dniu 28 czerwca, 1 lipca 2019r. w godzinach 10:00 – 15:00 w siedzibie Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie, przy ul. Zamkowej 8, Pokój 304, III pietro (po uzgodnieniu telefonicznym z w/w osobą), osobiście lub na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Wydanie sprzętu elektronicznego nastąpi po podpisania protokołu przekazania – Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży.
 11. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku na zakup tego samego składnika majątkowego, Sprzedający dokona wyboru oferty na podstawie kolejności wpływu ofert do siedziby Sprzedającego.
 12. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania warunków sprzedaży bez podawania przyczyny.
 13. Osoby uprawnione do udzielania informacji.
  W kwestiach dotyczących spraw technicznych i formalnych kontakt Damian Szczygieł tel. 17 86-04-241.

 

Autor: Robert Bugaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z siedzibą w Rzeszowie
Wszystkie aktualności