Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania Nr 09-18-000226/LSZ/03/5/01, wniesione przez Visum Clinic Sp. z o.o., 35-315 Rzeszów, ul. mjr. Wacława Kopisto 2 zastępowaną przez Adw. Robert Bryk Kancelaria Adwokacka, 39-200 Dębica, ul. Kraszewskiego 5