Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Harmonogram negocjacji dla oferentów w rodzaju Leczenie Stomatologiczne

Podkarpacki Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zakończył negocjacje dla oferentów w rodzaju Leczenie Stomatlogoiczne.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (17) 86-04-221, (17) 86-04-210.