Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Konkurs ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Rehabilitacja Lecznicza

- ogłoszenie

- odwołanie

- ponowne ogłoszenie

- ogłoszenie ( Kod postępowania: 09-14-000443/REH/05/1/05.2300.022.02/01

Kod postępowania: 09-14-000444/REH/05/1/05.2300.022.02/01

Kod postępowania: 09-14-000445/REH/05/1/05.2300.022.02/01

Kod postępowania: 09-14-000446/REH/05/1/05.1310.208.02/01

Kod postępowania: 09-14-000447/REH/05/1/05.1310.208.02/01

Kod postępowania: 09-14-000448/REH/05/1/05.1310.208.02/01

Kod postępowania: 09-14-000449/REH/05/1/05.2300.021.02/01

Kod postępowania: 09-14-000450/REH/05/1/05.2300.022.02/01

Kod postępowania: 09-14-000451/REH/05/1/05.2300.022.02/01

Kod postępowania: 09-14-000452/REH/05/1/05.2300.022.02/01

Kod postępowania: 09-14-000453/REH/05/1/05.2300.022.02/01

Kod postępowania: 09-14-000454/REH/05/1/05.2300.022.02/01

Kod postępowania: 09-14-000455/REH/05/1/05.2300.022.02/01

Kod postępowania: 09-14-000456/REH/05/1/05.2300.022.02/01

Kod postępowania: 09-14-000457/REH/05/1/05.2300.022.02/01

Kod postępowania: 09-14-000458/REH/05/1/05.2300.022.02/01)

- ogłoszenie (Kod postępowania: 09-14-000491/REH/05/1/05.2300.022.02/01)

- ogłoszenie (Kod postępowania: 09-14-000501/REH/05/1/05.1310.208.02/01)

- ogłoszenie (Kod postępowania: 09-14-000598/REH/05/1/05.2300.022.02/01)

- ogłoszenie (Kod postępowania: 09-14-000602/REH/05/1/05.1310.209.02/01)

- ogłoszenie (Kod postępowania: 09-14-000613/REH/05/1/05.1300.207.02/01)

Leczenie stomatologiczne

- ogłoszenie

- ogłoszenie (Nr 09-14-000390/STM/07/1/07.0000.217.02/01)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000421/STM/07/1/07.0000.218.02/01; Nr 09-14-000422/STM/07/1/07.0000.218.02/01;

                     Nr 09-14-000423/STM/07/1/07.0000.219.02/01; Nr 09-14-000424/STM/07/1/07.0000.214.02/01;

                     Nr 09-14-000425/STM/07/1/07.0000.213.02/01; Nr 09-14-000426/STM/07/1/07.0000.220.02/01;

                     Nr 09-14-000427/STM/07/1/07.0000.218.02/01; Nr 09-14-000428/STM/07/1/07.0000.218.02/01;

                     Nr 09-14-000429/STM/07/1/07.0000.219.02/01; Nr 09-14-000430/STM/07/1/07.0000.221.02/01;

                     Nr 09-14-000431/STM/07/1/07.0000.218.02/01; Nr 09-14-000432/STM/07/1/07.0000.221.02/01;

                     Nr 09-14-000433/STM/07/1/07.0000.218.02/01; Nr 09-14-000434/STM/07/1/07.0000.221.02/01;

                     Nr 09-14-000435/STM/07/1/07.0000.218.02/01; Nr 09-14-000436/STM/07/1/07.0000.218.02/01;

                     Nr 09-14-000437/STM/07/1/07.0000.218.02/01)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000483/STM/07/1/07.0000.221.02/01; Nr 09-14-000484/STM/07/1/07.0000.221.02/01;

                     Nr 09-14-000485/STM/07/1/07.0000.221.02/01; Nr 09-14-000486/STM/07/1/07.0000.221.02/01;

                     Nr 09-14-000487/STM/07/1/07.0000.221.02/01)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000505/STM/07/1/07.0000.218.02/01; Nr 09-14-000506/STM/07/1/07.0000.218.02/01)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000589/STM/07/1/07.0000.221.02/01)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000599/STM/07/1/07.0000.218.02/01)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000615/STM/07/1/07.0000.218.02/01)

Opieka Paliatywna i Hospicyjna

- ogłoszenie

- ogłoszenie (Nr 09-14-000508/OPH/15/1/15.2180.027.04/01)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000612/OPH/15/1/15.4180.021.04/01)

Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze

- ogłoszenie

- odwołanie (Nr 09-14-000281/SPO/14/1/14.5170.028.04/01)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000385/SPO/14/1/14.5170.028.04/01)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000386/SPO/14/1/14.5161.026.04/01)

- ogłoszenie (Nr 09-14-900415/SPO/14/1/14.5160.026.04/08)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000416/SPO/14/1/14.2142.026.04/01; Nr 09-14-000417/SPO/14/1/14.2142.026.04/01;

           Nr 09-14-000418/SPO/14/1/14.2142.026.04/01; Nr 09-14-000419/SPO/14/1/14.2142.026.04/01)

- odwołanie (Nr 09-14-000417/SPO/14/1/14.2142.026.04/01; Nr 09-14-000419/SPO/14/1/14.2142.026.04/01)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000489/SPO/14/1/14.2142.026.04/01; Nr 09-14-000490/SPO/14/1/14.2142.026.04/01)

- odwołanie (Nr 09-14-000489/SPO/14/1/14.2142.026.04/01; Nr 09-14-000490/SPO/14/1/14.2142.026.04/01)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000492/SPO/14/1/14.2142.026.04/01; Nr 09-14-000493/SPO/14/1/14.2142.026.04/01)

- przedłużenie terminu rostrzygnięcia ( Nr 09-14-000492/SPO/14/1/14.2142.026.04/01; Nr 09-14-000493/SPO/14/1/14.2142.026.04/01)

Leczenie Szpitalne

- ogłoszenie (Nr 09-14-000387/LSZ/03/5/03.0000.356.02/01)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000398/LSZ/03/5/01; Nr 09-14-000399/LSZ/03/5/01; Nr 09-14-000400/LSZ/03/5/01;

Nr 09-14-000401/LSZ/03/5/01)

- ogłoszenie (Kod postępowania: 09-14-000459/LSZ/03/1/03.4500.030.02/01)

- ogloszenie (Nr 09-14-000402/LSZ/03/1/03.4220.030.02/01; 09-14-000403/LSZ/03/1/03.4260.040.02/01)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000411/LSZ/03/1/03.4530.030.02/01; Nr 09-14-000412/LSZ/03/1/03.4530.040.02/01)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000420/LSZ/03/5/03.0000.355.02/01)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000477/LSZ/03/5/03.0000.359.02/01)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000482/LSZ/03/1/03.4060.030.02/01)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000494/LSZ/03/1/03.4640.030.02/01; Nr 09-14-000495/LSZ/03/1/03.4050.030.02/01)

- odwołanie (Nr 09-14-000494/LSZ/03/1/03.4640.030.02/01)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000507/LSZ/03/1/03.4570.030.02/01; Nr 09-14-000509/LSZ/03/1/03.4600.032.02/01;

                     Nr 09-14-000510/LSZ/03/1/03.4520.030.02/01; Nr 09-14-000511/LSZ/03/1/03.4630.030.02/01;

                     Nr 09-14-000512/LSZ/03/1/03.4640.030.02/01)

- odwołanie (Nr 09-14-000507/LSZ/03/1/03.4570.030.02/011)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000586/LSZ/03/1/03.4050.032.02/01)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000594/LSZ/03/1/03.4010.030.02/01; Nr 09-14-000595/LSZ/03/1/03.4071.030.02/01)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000603/LSZ/03/5/01; Nr 09-14-000604/LSZ/03/5/01; Nr 09-14-000605/LSZ/03/5/01;

                     Nr 09-14-000606/LSZ/03/3/01; Nr 09-14-000607/LSZ/03/3/01; Nr 09-14-000608/LSZ/03/3/01)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000618/LSZ/03/1/03.4630.031.02/01)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000619/LSZ/03/5/03.0000.325.02/04)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000620/LSZ/03/1/03.4640.030.02/01)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000621/LSZ/03/5/03.0000347.02/01)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000622/LSZ/03/5/03.0000.362.02/01)

Profilaktyczne Programy Zdrowotne

- ogłoszenie (Nr 09-14-000388/PRO/10/1/10.7940.159.02/01)

Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny od 2009

- ogłoszenie (Nr 09-14-000389/PDT/17/1/17.3118.031.08/01)

Opieka Psychiatryczna i Lecznie Uzależnień

- ogłoszenie (09-14-000391/PSY/04/1/04.1701.001.02/01; 09-14-000392/PSY/04/1/04.2704.020.02/01;

09-14-000393/PSY/04/1/04.1746.007.02/01; 09-14-000394/PSY/04/1/04.2730.001.02/01;

09-14-000395/PSY/04/1/04.2712.020.02/01; 09-14-000396/PSY/04/1/04.1706.007.02/01;

09-14-000397/PSY/04/1/04.1700.001.02/01)

- odwołanie (Nr 09-14-000393/PSY/04/1/04.1746.007.02/01)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000410/PSY/04/1/04.1746.007.02/01)

-ogloszenie (Kod postępowania: 09-14-000475/PSY/04/1/04.1700.001.02/01, 09-14-000476/PSY/04/1/04.2730.001.02/01)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000478/PSY/04/1/04.5172.003.02/01)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000502/PSY/04/1/04.5172.003.02/01)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000593/PSY/04/1/04.2706.020.02/01)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000600/PSY/04/1/04.1700.001.02/01)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000616/PSY/04/1/04.1700.001.02/01)

Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna

- ogłoszenie (09-14-000404/AOS/02/1/02.1400.001.02/01; 09-14-000405/AOS/02/3/02.7220.072.02/01; 

09-14-000406/AOS/02/3/02.7220.072.02/01; 09-14-000407/AOS/02/1/02.1100.001.02/01;

09-14-000408/AOS/02/1/02.1008.001.02/01;  09-14-000409/AOS/02/1/02.1071.001.02/01)

- ogłoszenie (09-14-000440/AOS/02/1/02.1120.001.02/01; 09-14-000441/AOS/02/1/02.1222.001.02/01; 09-14-000442/AOS/02/1/01)

- ogłoszenie (Kod postępowania: 09-14-000460/AOS/02/3/02.0000.079.02/01

Kod postępowania: 09-14-000461/AOS/02/3/02.0000.078.02/01

Kod postępowania: 09-14-000462/AOS/02/3/02.0000.078.02/01

Kod postępowania: 09-14-000463/AOS/02/3/02.0000.078.02/01

Kod postępowania: 09-14-000464/AOS/02/3/02.0000.078.02/01

Kod postępowania: 09-14-000465/AOS/02/3/02.0000.078.02/01

Kod postępowania: 09-14-000466/AOS/02/1/01

Kod postępowania: 09-14-000467/AOS/02/3/02.0000.079.02/01

Kod postępowania: 09-14-000468/AOS/02/1/02.1120.001.02/01

Kod postępowania: 09-14-000469/AOS/02/1/01

Kod postępowania: 09-14-000470/AOS/02/3/02.0000.079.02/01

Kod postępowania: 09-14-000471/AOS/02/3/02.0000.079.02/01

Kod postępowania: 09-14-000472/AOS/02/3/02.0000.079.02/01)

- ogloszenie ( Kod postępowania: 09-14-000473/AOS/02/3/02.0000.078.02/01, 09-14-000474/AOS/02/3/02.0000.079.02/01)

- ogloszenie ( Kod postępowania: 09-14-000479/AOS/02/3/02.0000.078.02/01, 09-14-000480/AOS/02/3/02.0000.079.02/01,

           09-14-000481/AOS/02/1/01)

- ogloszenie ( Kod postępowania: 09-14-000496/AOS/02/1/02.1030.001.02/01)

- ogloszenie (Nr 09-14-000562/AOS/02/1/02.1587.001.02/01; Nr 09-14-000563/AOS/02/1/02.1220.001.02/01;

                     Nr 09-14-000564/AOS/02/1/02.1611.001.02/01; Nr 09-14-000565/AOS/02/1/02.1020.001.02/01;

                     Nr 09-14-000566/AOS/02/3/02.0000.079.02/01; Nr 09-14-000567/AOS/02/3/02.0000.078.02/01;

                     Nr 09-14-000568/AOS/02/1/02.1010.001.02/01; Nr 09-14-000569/AOS/02/1/02.1070.001.02/01;

                     Nr 09-14-000570/AOS/02/1/02.1281.001.02/01; Nr 09-14-000571/AOS/02/1/02.1010.001.02/01;

                     Nr 09-14-000572/AOS/02/1/02.1220.001.02/01; Nr 09-14-000573/AOS/02/1/02.1120.001.02/01;

                     Nr 09-14-000574/AOS/02/1/02.1100.001.02/01; Nr 09-14-000575/AOS/02/1/02.1020.001.02/01;

                     Nr 09-14-000576/AOS/02/1/02.1370.001.02/01; Nr 09-14-000577/AOS/02/1/02.1240.001.02/01;

                     Nr 09-14-000578/AOS/02/1/01; Nr 09-14-000579/AOS/02/1/02.1611.001.02/01;

                     Nr 09-14-000580/AOS/02/1/02.1100.001.02/01; Nr 09-14-000581/AOS/02/1/01;

                     Nr 09-14-000582/AOS/02/1/02.1210.001.02/01; Nr 09-14-000583/AOS/02/1/02.1222.001.02/01;

                     Nr 09-14-000584/AOS/02/1/02.1120.001.02/01; Nr 09-14-000585/AOS/02/1/01)

- ogloszenie (Nr 09-14-000590/AOS/02/1/01; Nr 09-14-000591/AOS/02/1/01;

                     Nr 09-14-000592/AOS/02/1/02.1453.001.02/01)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000596/AOS/02/1/02.1100.001.02/01; Nr 09-14-000597/AOS/02/1/01)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000609/AOS/02/1/02.1070.001.02/01; Nr 09-14-000610/AOS/02/1/02.1587.001.02/01;

                     Nr 09-14-000611/AOS/02/1/02.1120.001.02/01)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000614/AOS/02/1/02.1200.001.02/01)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000617/AOS/02/1/01)

Świadczenia Zdrowotne Kontraktowane Odrębnie

- ogłoszenie (Nr 09-14-000413/SOK/11/1/11.2150.042.02/01; Nr 09-14-000414/SOK/11/1/11.1021.047.02/01)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000500/SOK/11/1/11.7220.001.12/04)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000503/SOK/11/2/11.9000.001.02/01; Nr 09-14-000504/SOK/11/1/11.1021.047.02/01)

- odwołanie (Nr 09-14-000503/SOK/11/2/11.9000.001.02/01)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000588/SOK/11/2/11.9000.001.02/01)

- ogłoszenie (Nr 09-14-000601/SOK/11/1/11.0000.051.02/01)

Ratownictwo Medyczne

- ogłoszenie (Nr 09-15-000001/RTM/16/1/18/23/01)