Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat w sprawie cen oczekiwanych jednostek rozliczeniowych w konkursie ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2014 i latach następnych

Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Rzeszowie informuje o cenach oczekiwanych w ramach ogłoszonych postępowań konkursowych

Tabela