Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz. U.2012 poz.594 z późn. zm. )

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120000594

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. 2014 poz.1980 z późn.zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001980

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. 2016 poz. 357 t.j.)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000357

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z  zakresu leczenia szpitalnego
( Dz. U. 2017r.poz. 2295 t.j. ze zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002295

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 poz.1372 z późn.zm.)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001372

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016.1146 j.t. ze zmianami)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001146

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz.160 t.j.)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000160

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2017 poz.1938 z późn. zmianami)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001938

Zarządzenie Nr 18/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 marca 2017r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (zmienionym zarządzeniem Nr 19/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 15 marca 2017r.)

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-182017dsoz,6565.html

Zarządzenie Nr 127/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie

http://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1272017dsoz,6708.html