Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Przesunięcie terminu rozstrzygnięcia postępowania nr 09-18-000188/SPO/14/1/14.2142.026.04/01 oraz daty zawarcia umów w rodzaju Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze

Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że termin rozstrzygnięcia postępowań  w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Świadczenia Pielęgnacyjne i Opiekuńcze, został przesunięty na dzień  31.01.2018 r. dla postępowania nr: 09-18-000188/SPO/14/1/14.2142.026.04/01.

Jednocześnie zmianie ulegnie data zawarcia umów wybranych w wyniku rozstrzygnięcia w/w postępowania konkursowego z dnia 1.02.2018r.  na 8.02.2018r.