Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Czym jest eWUŚ?

Jest to elektroniczny system na bieżąco informujący świadczeniodawców o uprawnieniach pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Dane w tym systemie pochodzą z bazy danych NFZ określanej nazwą Centralny Wykaz Ubezpieczonych (CWU). Od 1 stycznia 2013 r. każdy świadczeniobiorca udający się do lekarza będzie mógł potwierdzić swoje prawo do świadczeń bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów poświadczających uprawnienia. Do weryfikacji potrzebny będzie dokument potwierdzający tożsamość pacjenta, numer PESEL oraz dostęp od Internetu. Sprawdzenie uprawnień jest możliwe poprzez stronę internetową lub poprzez aplikację Świadczeniodawcy, która potrafi korzystać z WebService.

Na przełomie października/listopada 2012 rozpoczną się testy systemu eWUŚ mające na celu stopniowe i płynne włączanie się kolejnych podmiotów do użytkowania systemu. W ramach testów Świadczeniodawcy/Lekarze uzyskają dostęp do rzeczywistych danych pacjentów zawartych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych, nie zwolni ich to jednak z obowiązku potwierdzenia prawa do świadczeń. Testy mają na celu wyskalowanie wydajności systemu, zapoznanie użytkowników z aplikacją oraz dostosowanie i sprawdzenie aplikacji Świadczeniodawców, tak aby od 1 stycznia 2013 r. w pełni mogli korzystać z możliwości sprawdzania uprawnień pacjentów.

W trakcie trwania testów Świadczeniodawcy/Lekarze mogą weryfikować uprawnienia pacjentów do świadczeń. Jeżeli system eWUŚ przekaże informację, że "Fundusz nie potwierdza uprawnień", a świadczeniobiorca przedstawia dokumenty potwierdzające uprawnienia, to zaistniałą sytuację można wyjaśnić kontaktując się telefonicznie (nr tel.: (17) 86 04 167,(17) 86 04 259, (17) 86 04 265, (17) 86 04 230, (17) 86 04 008).

Wiecej informacji można uzyskać pod adresem: http://nfz.gov.pl/dla-pacjenta/e-wus/faq/