Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Komunikat dotyczący potwierdzania uprawnień pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej

Uprzejmie informujemy, iż od 1 stycznia 2013 r. zostały zmienione przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, które umożliwiają Państwu potwierdzanie uprawnień pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej za pomocą systemu Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorcy (eWUŚ).
W związku z powyższym zapraszamy wszystkich Państwa do przekazania do Podkarpackiego OW NFZ elektronicznego wniosku o wydanie upoważnienia do korzystania z systemu eWUŚ.
Instrukcja uzyskania dla Państwa dostępu do systemu eWUŚ została zamieszczona na naszej stronie internetowej link (dla lekarzy - Portal Personelu).