Narodowy Fundusz Zdrowia Narodowy Fundusz Zdrowia

Świadczeniodawcy

Drukuj

Jak zalogować się do systemu eWUŚ?

Osoby posiadające uprawnienia do potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej w systemie eWUŚ (zgodnie z Regulaminem systemy eWUŚ) mogą korzystać z systemu poprzez:

a) przeglądarkę internetową za pomocą aplikacji portalowej znajdującej się na stronie https://ewus.nfz.gov.pl/ap-ewus/
Dane dostępowe:
- dla Świadczeniodawców
Oddział - Podkarpacki (09)
Typ kontrahenta - Świadczeniodawca
Świadczeniodawca - kod Świadczeniodawcy (09R/…..)
Login - użytkownik do Portalu Świadczeniodawcy
Hasło - hasło używane do logowania do Portalu Świadczeniodawcy dla danego użytkownika,
- dla Lekarzy
Oddział - Podkarpacki (09)
Typ kontrahenta - Lekarz
Login - użytkownik do Portalu Personelu
Hasło - hasło używane do logowania do Portalu Personelu dla danego użytkownika.

b) usługę WebService przeznaczoną do współpracy z oprogramowaniem działającym u świadczeniodawcy.
Adresy definicji docelowych usług dostępu do serwisu eWUŚ to:
- dla usługi logowania: https://ewus.nfz.gov.pl/ws-broker-server-ewus/services/Auth?wsdl
- dla usługi sprawdzania: https://ewus.nfz.gov.pl/ws-broker-server-ewus/services/ServiceBroker?wsdl
W celu uruchomienia tej funkcji należy się skontaktować z dostawcą swojego oprogramowania.